Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Чепеларе 2005 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Чепеларе 2005 - 2013 г.

Извършена е актуализация на Общински план за развитие на община Чепеларе 2007 - 2013г. към м. юли 2011г., приета с Решение № 956 от заседание на Общински съвет -гр. Чепеларе на 21.09.2011г.

 

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.