Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Кресна 2005 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Кресна 2005 - 2013 г.

Оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Кресна за периода 2007-2011 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.