Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Хитрино 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Хитрино 2007 - 2013 г.

Доклад за резултатите от междинна оценка за изпълнението на Общинскя план за развитие на Община Хитрино 2007-2013 г., приет с Решение №4 на Общинския съвет от 09.02.2012 т.

Оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Хитрино 2007-2013 г., приета с Решение №56 на Общинския съвет от 20.06.2014 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.