Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Гърмен 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Гърмен 2007 - 2013 г.

Актуализиран е Общинският план за развитие на община Гърмен 2007-2013 г. с Решение № 625 от Протокол № 47/12.08.2011 г. на Общински съвет Гърмен.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.