Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Смядово 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Смядово 2007 - 2013 г.

Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на Община Смядово 2007-2013 г.

Последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Смядово за периода 2007-2013 г., приета с Решение №389 на Общинския съвет от 26.06.2014 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.