Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Никола Козлево 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Никола Козлево 2007 - 2013 г.

Оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Никола Козлево за периода 2007-2013 г., приета с Решение №50 на Общинския съвет от 05.06.2014 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.