Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Каспичан 2005 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Каспичан 2005 - 2013 г.

Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на Община Каспичан 2007-2013 г. 

Последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на Община Каспичан 2007-2013 г., приета с Решение №688 от 09.07.2014 г. на Общинския съвет.


Документът е валиден до края на : 2013 г.