Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Каолиново 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Каолиново 2007 - 2013 г.

Доклад за междинна оценка на изпълнението на Общински план за развитие 2007-2013 г . на Община Каолиново


Документът е валиден до края на : 2013 г.