Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Велики Преслав 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Велики Преслав 2007 - 2013 г.

Доклад от последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Велики Преслав 2007-2013 г. приет с Решение №473 на Общинския съвет от 23.04.2014 г. 


Документът е валиден до края на : 2013 г.