Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Минерални бани 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Минерални бани 2007 - 2013 г


Документът е валиден до края на : 2013 г.