Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Търговище 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Търговище 2007 - 2013 г.

Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на Община Търговище 2007-2013 г.

Последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Търговище за периода 2007-2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.