Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Белица 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Белица 2007 - 2013 г.

Изготвена е Междинна оценка на Общинския план за развитие 2007-2013 на Община Белица.

Изготвена е Последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие 2007-2013 г. на Община Белица.


Документът е валиден до края на : 2013 г.