Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Опака 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Опака 2007 - 2013 г.

Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Опака за периода 2007-2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.