Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Антоново 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Антоново 2007 - 2013 г.

Оценка на изпълнения Общински план за развитие на Община Антоново 2007-2013 г. 


Документът е валиден до края на : 2013 г.