Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Благоевград 2004 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Благоевград 2004 - 2013 г.

Доклад по наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Благоевград за периода 2007-2013 г., приет с Решение №66 на Общинския съвет от 29.03.2013 г.

Последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Благоевград 2007-2013 г., приета с Решение №87 на Общинския съвет от 27.02.2015 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.