Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Котел 2004 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Котел 2004 - 2013 г.

Целта на Междинната оценка е да осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за развитие на община Котел през периода 2009-2013 г., да направи препоръки за подобряване на управлението и координацията по изпълнение на заложените цели и за актуализиране на документа за оставащия период на неговото действие до 2013 г.

Приложение 1 – Справка за общинските проекти, изпълнени през периода 2004-2011 г. на община Котел

Приложение 2 – Оценка на Програмата за реализация на ОПР 2009 – 2013 г.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.