Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Сливо поле 2007 - 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Сливо поле 2007 - 2013 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия.

 

Целта на Междинната оценка на Общинския план за развитие на Община Сливо поле 2007-2013 г. е да осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на Плана.

Изготвен е Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Сливо поле (2007-2013 година) за 2008 година.

Изготвен е Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Сливо поле (2007-2013 година) за 2009 година.

Изготвен е Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Сливо поле (2007-2013 година) за 2010 година.

Изготвен е Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Сливо поле (2007-2013 година) за 2011 година.

Изготвен е Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Сливо поле (2007-2013 година) за 2012 година.

Изготвен е Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Сливо поле (2007-2013 година) за 2013 година.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.