Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Бяла 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Бяла 2007 - 2013 г.

Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Бяла, Област Русе 2007-2013 г., приет с Решение №26 на Общинския съвет от 29.11.2011 г.

Изготвен е Доклад за междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Бяла, Област Русе 2007-2013 г., приет с Решение №26 на Общинския съвет от 29.11.2011 г.

Изготвен е Доклад за последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Бяла, Област Русе 2007-2013 г., приет с Решение №1 на Общинския съвет от 30.01.2015 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.