Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Борово 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Цар Борово 2007 - 2013 г.

Изготвен е Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Борово, Област Русе за 2009 г.

Изготвен е Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Борово, Област Русе за 2010 г.

Изготвен е Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Борово, Област Русе за 2011 г., приет с Решение №496 на общинския съвет от 30.03.2011г.

Изготвен е Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Борово, Област Русе за 2012 г., приет с Решение №228 на Общинския съвет от 27.03.2013 г.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.