Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Лозница 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Лозница 2007 - 2013 г.

Изготвена е Междинна оценка на изпълнението и приложимостта на Общинския план за развитие 2007-2013 на Община Лозница.

Изготвена е Последваща оценка на изпълнението и приложимостта на Общинския план за развитие 2007-2013 на Община Лозница.


Документът е валиден до края на : 2013 г.