Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Куклен 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Куклен 2007 - 2013 г.

Изготвена е Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Куклен 2007 - 2013 г.

Актуализиран е Общинският план за развитие на Община Куклен 2007 - 2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.