Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Плевен 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Плевен 2007 - 2013 г.

Доклад за наблюдение изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен (2007-2013 г.) през 2011 година

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен (2007-2013 г.) през 2012 г.

Актуализиран доклад за наблюдение на цялостното изпълнение на Плана за развитие на Община Плевен за периода 2007-2013 г.

Последваща оценка на изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен за периода 2007-2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.