Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Долна Митрополия 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Долна Митрополия 2007 - 2013 г.

Междинен доклад за изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.