Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Трън 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Трън 2006 - 2013 г.

През м. август 2011г. е изготвена Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Трън 2007 - 2013 г.

Изготвена е Актуализация на Общинския план на Община Трън за периода 2011-2013г.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.