Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Якимово 2005 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Якимово 2005 - 2013 г.

Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на Община Якимово 2005-2015 г.

Последваща оценка на Общински план за развитие 2007-2013 г., приета с Решение №508 на Общинския съвет от 30.07.2015 г.

 

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.