Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Чипровци 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Чипровци 2007 - 2013 г.

Междинна оценка за изпълнение на  Общинския план за развитие  (2007-2013 г.) на Община Чипровци

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.