Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Медковец 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Медковец 2007 - 2013 г.

Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Медковец 2007-2013 г., приета с Решение №264 на Общинския съвет от 26.06.2014 г.

 

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.