Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Лом 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Лом 2007 - 2013 г.

Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Лом 2007 - 2013 г., приета с Решение №641 на Общинския съвет от 01.12.2010 г.

Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Лом за периода 2007-2013 г., приета с Решение №560 на Общинския съвет от 21.08.2014 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.