Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Вършец 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Вършец 2007 - 2013 г.

​Междинна оценка за изпълнение на Общинския план за развитие (2007-2013 г.) на Община Вършец

 

 

 

 

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.