Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Брусарци 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Брусарци 2007 - 2013 г.

Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Брусарци 2007-2013 г., приета с Решение №205 на Общинския съвет от 27.09.2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.