Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Бойчиновци 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Бойчиновци 2007 - 2013 г.

Последваща оценка на Общинския план за развитие на Община Бойчиновци 2007-2013 г., приета с Решение №418 на Общинския съвет от 27.11.2014 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.