Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Ябланица 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Ябланица 2007 - 2013 г.

Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Ябланица 2006 –2009 г.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.