Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Угърчин 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Угърчин 2007 - 2013 г.

През м. януари 2011г. е актуализиран Общинския план за развитие на Община Угърчин 2007 - 2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.