Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Троян 2007 - 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Троян 2007 - 2013 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия.

Междинната оценка на Общинския план за развите на община Троян за периода 2007 – 2013 г. е приета с решение № 485-І от 24.06.2010 г. на Общинския съвет – Троян.

Доклад от последваща оценка на Общински план за развитие на Община Троян за периода 2007-2013 г.

 

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 386 на Общинския съвет от 27.10.2005 г.