Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Луковит 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Луковит 2007 - 2013 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия.

Предварителна оценка на Плана за развитие на Община Луковит 2007-2013 г.

Междинна оценка на Плана за развитие на Община Луковит 2007-2013 г.

Доклад за последваща оценка  на изпълнението на Общински план за развитие на Община Луковит за периода 2007-2013 г.

Годишен доклад за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Луковит за 2009 година.

Годишен доклад за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Луковит за 2010 година.

Годишен доклад за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Луковит за 2011 година.

Годишен доклад за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Луковит за 2012 година.

Годишен доклад за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Луковит за 2013 година.


Документът е валиден до края на : 2013 г.