Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Ловеч 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Ловеч 2007 - 2013 г.

Актуализация на Общински план за развитие 2007 - 2013 с Решение №130/26.06.2012 на ОбС - Ловеч

Отчет по изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) на Община Ловеч  2007-2013 година за периода 2007-2009 година

Междинна оценка по реализацията и изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 г. на Община Ловеч

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие (ОПР) на Община Ловеч 2007-2013 година за периода 01.01.2011- 31.12.2011 година

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Ловеч  2007-2013 година за периода 01.01.2012- 31.12.2012 година

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Ловеч  2007-2013 година за периода 01.01.2013- 31.12.2013 година

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.