Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Балчик 2005 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Балчик 2005 - 2013 г.

Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Балчик (2005-2013), приета с Решение №297 на Общинския съвет от 31.01.2013 г. 

Доклад с резултати от Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Балчик за периода 2007-2013 г., приет с Решение №882 на Общинския съвет от 25.06.2015 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.