Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Габрово 2005 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Габрово 2005 - 2013 г.

Изготвена е Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Габрово 2005-2013 г.

Изготвена е Последваща оценка на Общинския план за развитие 2005-2013 на Община Габрово

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 238 на Общинския съвет от 04.12.2008 г.