Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Роман 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Роман 2007 - 2013 г.

Доклад за извършена междинна оценка на Общински план за развитие на Община Роман 2007-2013 г.

Доклад за извършена последваща оценка на Общинския план за развитие на Община Роман за периода 2007-2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.