Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Криводол 2005 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Криводол 2005- 2013 г.

Междинната оценка на Общинския план за развитие на Община Криводол 2011 - 2013 г.  е приетa с Решение № 15 от Протокол № 4 от 09.12.2011г. на ОбС.

Актуализираният документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Криводол 2011 - 2013 г. е приет с Решение № 16 от Протокол № 4 от 09.12.2011г. на ОбС.

Последваща оценка на актуализиран Общински план за развитие на Община Криводол (2011-2013 г.)


Документът е валиден до края на : 2013 г.