Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Козлодуй 2007 - 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Козлодуй 2007 - 2013 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия.

 

Докладът за наблюдение на Общински план за развитие на Община Козлодуй за 2009 г. е приет от Общински съвет Козлодуй с Решение № 422 по Протокол № 31 от 24.02.2010г.

Докладът за наблюдение на Общински план за развитие на Община Козлодуй за 2010 г. приет от Общински съвет Козлодуй с Решение № 583 по Протокол № 48 от 19.04.2011г.

Докладът за наблюдение на Общински план за развитие на Община Козлодуй за 2011 г. е приет  от Общински съвет Козлодуй с Решение № 81 по Протокол № 8 от 27.03.2012г.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 343 на Общинския съвет от 28.07.2005 г.