Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Враца 2006 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Враца 2006 - 2013 г.

Оценка на изпълнения Общински план за развитие 2006-2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.