Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Лясковец 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Лясковец 2007 - 2013 г.

Актуализиран план за развитие на Община Лясковец за периода 2010-2013 г., приет с Решение №104 на Общинския съвет от 31.05.2012 г.

Приет е Доклад за междинна оценка на плана за развитие на Община Лясковец.

Доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие за 2008 година, приет с Решение №292 на Общинския съвет от 30.04.2009 г.

Доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие за 2010 година, приет с Решение №599 на Общинския съвет от 31.03.2011 г.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 286 на Общинския съвет от 26.05.2005 г.