Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Златица 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Златица 2007 - 2013 г.

Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Плана за развитие на Община Златарица за 2008 година, приет с Решение №394 на Общинския съвет от 29.07.2009 г.

Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Плана за развитие на Община Златарица за 2012 година, приет с Решение №343 от 31.05.2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.