Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Елена 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Елена 2007 - 2013 г.

Междинна оценка на изпълнението на план за развитие на Община Елена за периода 2007-2011 г.

Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Елена 2007-2013 г., приета с Решение №42 на Общинския съвет от 30.04.2014 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.