Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Горна Оряховица 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Горна Оряховица 2007 - 2013 г.

Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Горна Оряховица 2007 - 2013 г., приета с Решение №309 на Общинския съвет от 30.11.2012 г.

Последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Горна Оряховица 2007 - 2013 г., приета с Решение №1268 на Общинския съвет от 18.09.2015 г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Горна Оряховица 2007-2013 г. през 2009 година, приет с Решение №525 на Общинския съвет от 25.02.2010 г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Горна Оряховица 2007-2013 г. през 2011 година, приет с Решение №104 на Общинския съвет от 29.03.2012 г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Горна Оряховица 2007-2013 г. през 2012 година, приет с Решение №395 на Общинския съвет от 21.02.2013 г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Горна Оряховица 2007-2013 г. през 2013 година, приет с Решение №745 на Общинския съвет от 27.03.2014 г.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.