Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Велико Търново 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Велико Търново 2007 - 2013 г.

Актуализацията на плана е осъществена с ясното разбиране за неговата роля на основен стратегически документ, който определя дългосрочните цели и приоритети на общинската политика за развитие и устройство и съгласува целите и приоритетите на плановите документи от по-високите нива.


Документът е валиден до края на : 2013 г.