Стратегически документи

Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2020 г.

Документът е приет на основание чл. 7, т. 3 от Закона за борба с трафика на хора.

 

Архив:

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 363 на Министерския съвет от 04.06.2020 г.