Стратегически документи

Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2020 г.

Документът е изготвен на основание чл. 6, ал. 5 от Закона за защита от домашното насилие.
 
Архив:

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 238 на Министерския съвет от 09.04.2020 г.