Стратегически документи

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.

 Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Постановление № 50 на Министерския съвет от 26.03.2020 г.